Primjena članka 315. b. KZ u gradskom i javnom linijskom prijevozu
U prostorijama Saveza samostalnih sindikata Hrvatske u Zagrebu održana je konferencija za novinare na kojoj su Udruga sindikata vozača i prometnih radnika Hrvatske (USVPRH) te Sindikat prometa i veza Hrvatske (SPIVH) upozorili na neprimjenu članka 315.b Kaznenog zakona u gradskom i javnom linijskom prijevozu.
Novi Kolektivni ugovor vozače Liburnije d.o.o.
Završeni su višemjesečni pregovori između Sindikata prometa i veza Hrvatske (SPIVH) s predstavnicima Grada Zadra
Radnici CESTE ŠIBENIK d.o.o.
Sporazum o prekidu štrajka u Cestama Šibenik d.o.o.

Pravna pomoć

Članovima naših sindikata pružamo besplatnu pravnu pomoć, koja uključuje savjetovanje, pravnu pomoć i zastupanje pred sudom u ostvarivanju i zaštiti prava vezanih uz radni odnos.

Pravnu pomoć pružaju pravni povjerenici Saveza, koji su sindikalisti i profesionalno se bave sindikalnim radom, radnim pravom i pravnom zaštitom članova.

Besplatna pravna pomoć iz područja radnih odnosa obuhvaća:

  • savjetovanje o pravima i obvezama iz radnog odnosa, uključujući i zaštitu na radu, te zdravstvenog i mirovinskog osiguranja,
  • izradu zahtjeva za zaštitu prava radnika,
  • posredovanje u pokušaju mirnog rješavanja spora,
  • ocjenu stanja i procjenu uspjeha u sporu i
  • zastupanje pred sudovima u parnicama iz radnog odnosa, uključujući pisanje tužbi i drugih podnesaka, te izradu redovnih i izvanrednih pravnih lijekova.

Više od 90 posto radnih sporova koje vodimo u ime članova naših sindikata završava pravomoćnom presudom u korist radnika.

Pravna služba SSSH zastupa članove udruženih sindikata i u ovršnim i stečajnim postupcima.

Radi ostvarivanja socijalnih prava radnika, pravna služba SSSH zastupa članove udruženih sindikata i u upravnim postupcima pred drugim javnim tijelima, kao što su Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Hrvatski zavod za javno zdravstvo i druga.

Sindikalni povjerenici, članovi radničkih vijeća i povjerenici radnika za zaštitu na radu također se mogu obratiti pravnoj službi SSSH za savjet i podršku u svom svakodnevnom radu.