Sindikat prometa i veza Hrvatske

   

Zagreb, 4. siječnja 2022. - Nakon što je uoči nove godine Zagrebački holding (ZGH) poslao dokument socijalnim partnerima s pozivom na pregovore oko viška 544 radnika unutar tvrtki Holdinga, reagirao je i Sindikat prometa i veza Hrvatske, poslavši ZGH-u očitovanje u kojem traže plan rada i razvoja podružnica, analitičkih procjena i sistematizacije radnih procesa i poslova po podružnicama, te alternativnoga rješenja da se zadrži ljudski kapital, odnosno zaposlenici Holdinga.

U nastavku prenosimo cijeli dopis:

Poštovani,

Sindikat prometa i veza Hrvatske (SPIVH) u interesu zaštite prava svojih članova definiranih zakonom i kolektivnim, te individualnim aktima, ali i u ukupnom interesu radnika i podružnica unutar Holding grupe, a radi očuvanja kvalitetnog socijalnog dijaloga, protivi se bilo kojem procesu sačinjavanja popisa tzv. viškova.

Niti smo mi kao predstavnici radnika, niti su radnici sami dobili uvid u plan Holdinga i planove budućeg poslovanja i restrukturiranja podružnica Holdinga. Nismo bili ni informirani o konkretnim detaljima definiranja novih akata o unutarnjem ustrojstvu koji bi bili osnova socijalnog dijaloga u upravljanju ljudskim resursima u Zagrebačkom holdingu.

Ovaj proces je nužno definirati na razini poslovnih jedinica radi sačinjavanja tzv. analitičke procjene sadašnjih i budućih radnih procesa, a tek onda voditi na razini Holdinga dijalog o ukupnim efektima transformacije poduzeća u dijelu u kojem smo kao zastupnici radničkih prava direktno uključeni, a to je zaštita i unaprjeđenje prava svih radnika, odnosno članova SPIVH.

Da bismo uopće mogli voditi socijalni dijalog vezano uz takve analitičke procjene (termin koji ste kao uprava predložili), moramo započeti socijalni dijalog na razini podružnica u pogledu obujma i obuhvata poslova koji su uvjet sadašnjeg obujma poslovanja, ali i utvrditi koji su budući poslovi vezani uz planove razvoja, kako Holdinga, tako i direktora podružnica ili rukovoditelja oko budućeg razvoja. Uvidom u materijale koje ste poslali s podacima za cijeli Holding i bez poslovnih planova, to nikako nije razvidno. Ono što jest razvidno su kumulativno predloženi viškovi radnika po raznim kategorijama zanimanja za kojima je evidentno da postoji potreba – od čistačica, zaštitara do voditelja projekata i rukovoditelja jedinica.

Dužni smo i spomenuti da kao Sindikat nemamo mandat od svojih članova za plan restrukturiranja koji uključuje umirovljenje ili otkazivanje radnih odnosa, da bi se potom angažirale vanjske službe i servisi.

Ujedno prateći medije i informacije koje je gradonačelnik Zagreba dao u više navrata o lošoj realizaciji EU projekata (grada i gradskih poduzeća), nismo uvjereni da taj tip zanimanja i radnika na istim poslovima ne treba podružnicama.

Napokon, svaki akt o unutarnjem ustrojstvu treba uvažavati osnove razrade zanimanja sukladno potrebi da se i statusno kroz koeficijente i zanimanja radnici stimuliraju za napredovanje u službi. Napokon, nismo dobili na uvid niti jednu organizacijsku alternativu za preraspored radnika u službe Holding sustava. Na kraju, zalažemo se da, ako je potrebno, službe Holdinga budu centralizirane, ali bez otpuštanja jer nakon nekoliko ciklusa takvih preobrazbi u prošlosti ove grupe nismo sigurni, čak štoviše, uvjereni smo da takva rješenja ne doprinose pravim financijskim uštedama, ali sigurno kompliciraju i poskupljuju same procese.

Stoga radi zakonske i sindikalne zaštite članova SPIVH i radnika Holdinga tražimo da se otvori na prethodno iskazani način socijalni dijalog po podružnicama, te da planovi poslovanja, kao i nacrti sistematizacije radnih mjesta po podružnicama, budu početak takvog procesa. Bez takve realne poslovne analitike nismo u stanju očitovati se osim negativno o predloženim sintetičkim mjerama. Naša je misija da se pokušaju provesti organizacijska rješenja da se ljudski kapital zadrži, unaprijedi i kvalitetno vrednuje unutar ukupnog sustava. To je ujedno i strateško usmjerenje naše nacionalne sindikalne središnjice i europske sindikalne konfederacije koje kao sindikat u interesu svojim članova dijelimo. 

Croatian Albanian Czech English French German Greek Hungarian Icelandic Irish Italian Macedonian Polish Portuguese Russian Slovenian Spanish Turkish
Cestarski susreti- cestarske sportske igre 2017.godine održat će se u vremenskom periodu od 11.5. do 14.5. 2017.godine u Poreču.
Cestarski sportski susreti 2017
Veselimo se novim druženjima i sportskim uspjesima cestarskih tvrtki koje čine važnu strukturu Sindikata prometa i veza Hrvatske.
Preuzmite pritupnicu klikom na sliku. Ispunjenu pristupnicu dostavite u Ured SPVH
Stop korupciji